Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
na I piętrze na korytarzu po lewej stronie.

Stąd możesz wejść do sali lekcyjnej nr 13, sali lekcyjnej nr 12, toalet dla chłopców (I piętro), sali lekcyjnej nr 11, sali komputerowej, wejść na korytarz na II piętrze, zejść na korytarz na parterze lub obrócić się na korytarz na I piętrze po prawej stronie.Na skróty