Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
na I piętrze na korytarzu po prawej stronie.

Stąd możesz wejść do biblioteki (a stamtąd do czytelni), sali lekcyjnej nr 17, toalet dla dziewcząt (I piętro), sali lekcyjnej nr 16, sali lekcyjnej nr 15, sali lekcyjnej nr 14, zejść na korytarz na parterze, wejść na korytarz na II piętrze, obrócić się na korytarz na I piętrze po lewej stronie.Na skróty