Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
na parterze w pokoju Kierownika gospodarczego.

Stąd możesz wyjść do gabinetu wicedyrektor.



Na skróty