Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
na II piętrze w pokoju nauczycielskim.

Stąd możesz pójść do pokoju pedagoga lub wyjść na korytarz na II piętrze.Na skróty