Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
w szatni po prawej stronie.

Stąd możesz wejść do wejścia do szatni lub korzytarz na parterze po prawej stronie.Na skróty